طراحی فضای اموزشی روستایی با رویکرد اقلیمی-اقتصادی
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
سردر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان
۱۳۹۷-۰۹-۰۷

Rocco Land


این مجموعه در زمینی به مساحت 300 متر مربعی است که به منظور ایجاد یک فضای تفریحی خانوادگی طراحی و اجرا شده است. وجود فضاهای اختصاصی برای هر نوع بازی از ویژگی های این طراحیست که موجب ایجاد حس عمیق بازی در گیمر ها خواهد بود.
آقای دانیال دلمرادی

آبان ماه 1397

زاهدان، خیابان جانبازان
roccoland (7)
roccoland (2)
roccoland (1)
roccoland (3)
roccoland (4)
roccoland (8)
faradesign-button-footer2