معماری معاصر اصطلاحی است که به سبک کنونی معماری جهان نسبت داده می شود.

عناصر کلیدی سبک معماری معاصر عبارت اند از:

نور طبیعی: از پنجره های بزرگ برای ورود نور طبیعی خورشید به میزان حداکثری استفاده می شود.

متریال های بازیافت شدنی و غیر سمی:

برای حفاظت از محیط زیست ا ز متریال هایی استفاده می شود که مواد سمی در آنها استفاده نشده باشد و تا حد ممکن بازیافت شدنی باشند.

اجزای طبیعی و مقاوم:

معماری سبز و معماری پایدار در این سبک معماری بالاترین کاربرد را دارد.   که در سال ۲۰۰۱ در آریزونا ایالات متحده آمریکا ساخته شد.