سالن VIPرستوران بوف سپید
۱۳۹۷-۱۰-۱۶
مجموعه بازی و سرگرمی روکولند
۱۳۹۷-۰۹-۰۸

مسابقه طراحی فضای آموزشی با رویکرد اقلیمی-اقتصادی


طراحی این مدرسه بر اساس معماری بومی و با استفاده از مصالح محلی صورت گرفت که موجب انطباق با فرهنگ مردم منطقه و کاهش هزینه ساخت آن شده است. همچنین استفاده از مردم محملی برای ساخت آن موجب اشتغال زایی کوتاه مدت برای مردمان محلی گردید.

طراحی فضای آموزشی روستایی
با رویکرد اقلیمی - اقتصادی

اسفند 1396

اول
مسابقه طراحی فضای آموزشی
مسابقه طراحی فضای آموزشی 2
faradesign-button-footer2