استودیو معماری فرا

استودیو معماری فرا با هدف انجام خدمات مشاوره ای در زمینه طراحی و نظارت در رشته های مختلف سازه، معماری، معماری داخلی و شهرسازی، تاسیسات ساختمانی و سایر خدمات مشاوره ایی تاسیس گردیده است.

اطلاعات تماس

مرکز رشد دانشگاه بیرجند
مرکز نوآوری چابهار
مرکز رشد کرمان
مرکز کارگاهی چابهار
پارک علم و فناوری بیرجند
استودیو معماری و طراحی شهری فرا