استودیو معماری فرا

استودیو معماری فرا با هدف انجام خدمات مشاوره ای در زمینه طراحی و نظارت در رشته های مختلف سازه، معماری، معماری داخلی و شهرسازی، تاسیسات ساختمانی و سایر خدمات مشاوره ایی تاسیس گردیده است.

اطلاعات تماس

مولفه های طراحی فضای خلاق(قسمت دوم)

نظام کالبدی پارک های تحقیقاتی دارای تراکم نسبتا کمی هستند و نیازمند فضای آرام و عاری از هرگونه سروصدا می باشد.تاکید بر محیط طبیعی اطراف و دسترسی های سریع خارج به داخل سایت از خصوصیات اکثر پارک های موجود می باشد. مقیاس ارجحیت با مقیاس شهری است ولی مقیاس معماری و جزئیات از درجه اهمیت […]

مولفه های طراحی فضای خلاق (قسمت اول)

یکپارچگی طرح: در مقاطع مختلف یک طرح باید به گونه ای باشد که یکپارچه به نظر آمده و قابلیت گسترش آن به معنی ناتمام بودن طرح تلقی نگردد. استقلال فضایی: تحقیقات معمولا باید به گونه ای برنامه ریزی و طراحی شوند که علیرغم یکپارچگی طرح ،هر ساختمانی به صورت مستقل عمل نماید.به عبارت دیگر ساختمان […]